OFERTA

Zakresem naszych opinii obejmujemy ustalenia :

  • wartości (każdego jej rodzaju i na dowolną datę),
  • wielkości szkody,
  • kosztów montażu/demontażu/uruchomienia/transportu,
  • kosztów złomowania/utylizacji,
  • stanu rynku (każdego rodzaju),
  • ekspertyzy materiałowe, technologiczne i logistyczne.

Przedmiotami naszych opinii są szeroko pojęte środki techniczne od materiałów, podzespołów i drobnych urządzeń do pełnych ciągów technologicznych, środki transportu, surowce, oprogramowanie i aparatura pomiarowa.

Ceny za usługi są określane indywidualnie.  Rzetelność i terminowość gwarantowana.