MONOLIT – grupa rzeczoznawców z różnych dziedzin techniki wykonująca opracowania dla organów wymiaru sprawiedliwości, urzędów, banków, przedsiębiorstw a także osób fizycznych.

Zakresem naszych opinii obejmujemy ustalenia :

  • wartości (każdego jej rodzaju i na dowolną datę),
  • wielkości szkody,
  • kosztów montażu/demontażu/uruchomienia/transportu,
  • kosztów złomowania/utylizacji,
  • stanu rynku (każdego rodzaju),
  • ekspertyzy materiałowe, technologiczne i logistyczne.